Landbruks- og matministerens svar på skriftlig spørsmål nr. 529 fra stortingsrepresentant Heidi Greni (Sp)

Spørsmål ang. skader fra beitende tamrein på innmark

Til toppen