Landbruks- og matministerens svar på skriftlig spørsmål nr. 720 fra stortingsrepresentant Geir Pollestad (Sp)

Invistering i landbruket

Til toppen