Landbruks- og matministerens svar på skriftlig spørsmål nr. 723 fra stortingsrepresentant Line Henriette Hjemdal (KrF)

Matsvinn

Til toppen