Landbruks- og matministerens svar på skriftlig spørsmål nr. 723 fra stortingsrepresentant Line Henriette Hjemdal (KrF)

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Matsvinn