Landbruks- og matministerens svar på skriftlig spørsmål nr. 802 fra stortingsrepresentant Geir Pollestad (Sp)

Jordbruksforhandlingen: Hvilken forenklingsgevinst hvert av tiltakene vil gi for ressursbruken i henholdsvis næringen og forvaltningen

Til toppen