Landbruks- og matministerens svar på skriftlig spørsmål nr. 91 fra stortingsrepresentant Marit Arnstad (Sp)

Reingjerde mellom Forollhogna villreinområde og Gåebrie reinbeitedistrikt

Til toppen