Landbruks- og matministerens svar på skriftlig spørsmål nr. 945 fra stortingsrepresentant Une Aina Bastholm (MDG)

Pelsdyrutvalget

Til toppen