Landbruks- og matministerens svar på skriftlig spørsmål vedr. departementsrådens rolle i landbruksforhandlingene

Fra stortingsrepresentant Geir Pollestad (Sp)

Til toppen