Landbruks- og matministerens svar på skriftlig spørsmål vedr. departementsrådens rolle i landbruksforhandlingene

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Fra stortingsrepresentant Geir Pollestad (Sp)