Landbruks- og matministerens svar på spørsmål nr. 16 i Stortingets spørretime 19.03.2014

Spørsmål fra Marit Arnstad (Sp)

Statsråden sier til Nationen 1. november 2013 at alle godkjente skogsbilveier skal være søkegode for tilskudd. I følge regjeringsplattformen skal Inngrepsfrie naturområder (INON) avvikles som verktøy i arealpolitikken. INON og praktiseringen av det vil være utfordrende for videre bygging av skogsbilveier. Vil statsråden endre forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket slik at alle søknader om tilskudd til skogsbilveier blir vurdert ved tildelingen av midler

Spørsmål

Statsråden sier til Nationen 1. november 2013 at alle godkjente skogsbilveier skal være søkegode for tilskudd. I følge regjeringsplattformen skal Inngrepsfrie naturområder (INON) avvikles som verktøy i arealpolitikken. INON og praktiseringen av det vil være utfordrende for videre bygging av skogsbilveier. 

Vil statsråden endre forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket slik at alle søknader om tilskudd til skogsbilveier blir vurdert ved tildelingen av midler?

President

Den forskriftsendringen som etterspørres av representant Arnstad er under arbeid i departementet og vil om kort tid bli sendt på høring, sammen med høring på ny landbruksveiforskrift. Denne endringen vil gjøre det lettere å få til et hensiktsmessig skogsveinett som grunnlag for et aktivt og bærekraftig skogbruk. 

Så svaret på spørsmålet fra representanten Arnstad er – ja.

Til toppen