Lanserer strategi for pasientsikkerhet 2014-2018

Pasientskader skal reduseres med 25 prosent fram til 2019. Det er målet i den nye strategien for pasientsikkerhet.

Pasientskader skal reduseres med 25 prosent fram til 2019. Det er målet i den nye strategien for pasientsikkerhet.

- Med denne strategien skal vi bygge en kultur der pasientsikkerhet er en naturlig del av alt som gjøres hver eneste dag i hele helse- og omsorgstjenesten, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet skal gå over fem år og bygger på tiltak og erfaringer fra pasientsikkerhetskampanjen I trygge hender.

Det nye er at strategien tallfester en rekke mål – for eksempel mål for å redusere infeksjoner, for å bedre overlevelse og for å bedre pasientsikkerhetskulturen.

Visjonen er at pasienter, brukere og pårørende opplever at Norge har verdens tryggeste helse- og omsorgstjenester.

Programmet har to hovedprinsipper:

  • Det ene er at brukerne skal involveres i styringsgruppen, fagråd, ekspertgrupper og lokale forbedringsteam, og at tiltak utvikles i samarbeid med brukerne.
  • Det andre er å bygge kompetanse om pasientsikkerhet og forbedringsarbeid blant ledere og ansatte.

Det er 12 innsatsområder i programmet: trygg kirurgi, behandling av hjerneslag, samstemming av legemiddellister, riktig legemiddelbruk i sykehjem, riktig legemiddelbruk i hjemmetjenesten, forebygging av infeksjon ved sentralt venekateter, forebygging av trykksår, forebygging av fall, urinveisinfeksjoner, selvmord, overdosedødsfall og ledelse av pasientsikkerhet- og forbedringsarbeid.

Målet er at alle innsatsområdene skal spres til hele spesialisthelsetjenesten innen utgangen av 2016, og til kommunene innen utgangen av 2018. Som i kampanjen, er det læringsnettverk som skal brukes som spredningsmodell.

Les strategien for Pasientsikkerhetsprogrammet I trygge hender 24-7

 

Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Facebook Følg oss på Facebook       Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Twitter Følg oss på Twitter

Til toppen