Lanserer tiltaksplan om vold mot barn

Torsdag 20. november åpner Barneminister Solveig Horne (Frp) den nasjonale fagkonferansen «Beskyttelse av barn mot vold og seksuelle overgrep». Samtidig lanserer hun regjeringens tiltaksplan ”En god barndom varer livet ut”.

Tiltaksplanen for å bekjempe vold og seksuelle overgrep mot barn og ungdom (2014 – 2017) inneholder 43 tiltak for barn og ungdom mellom 0–18 år.   

Konferansen arrangeres i anledningen av at FNs barnekonvensjon fyller 25 år. Hovedmålet med konferansen er å gi kunnskap om vold og seksuelle overgrep mot barn og unge og kunnskap om hvordan ulike faggrupper i kommunene som treffer barn og unge kan forebygge, avdekke og hjelpe.

Konferansen finner sted på Oslo Plaza Hotel Radisson fra kl. 09.00 – 17.30.
Program for konferansen kan lastes ned her.

Statsråd Solveig Horne er til stede fra kl. 09.00­ – 11.00. Statsråden vil være tilgjengelig for pressen på formiddagen. Hun er på regjeringskonferanse resten av arbeidsdagen, og vil ikke være tilgjengelig for intervjuer etter kl. 12.

Helseminister Bent Høie (H), justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (FrP) og statssekretær i Kunnskapsdepartementet Birgitte Jordahl (H) deltar også på åpningen av konferansen.

Arbeidet med tiltaksplanen er koordinert av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, og skal gjennomføres i tett samarbeid med Helse- og omsorgsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet og Kunnskapsdepartementet med direktorater. En rekke frivillige organisasjoner har gitt viktige innspill. 

For intervjuavtaler, kontakt kommunikasjonsrådgiver Line Torvik på telefon 99 21 83 21.

Til toppen