Priv. til red.:

Lansering av nasjonal strategi for bustadsosialt arbeid 2014 - 2020

Statsrådane Jan Tore Sanner og Robert Eriksson presenterer strategien saman med statssekretærane Cecilie Brein-Karlsen (Helse- og omsorgsdepartementet), Vidar Brein-Karlsen, (Justis- og beredskapsdepartementet) og Maria Hoff Aanes (Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet).

Statsrådane Jan Tore Sanner og Robert Eriksson presenterer strategien saman med statssekretærane Cecilie Brein-Karlsen (Helse- og omsorgsdepartementet), Vidar Brein-Karlsen, (Justis- og beredskapsdepartementet) og Maria Hoff Aanes (Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet).

Etter presentasjonen blir det anledning til separate intervju.

Stad:  Auditoriet i R5 (Akersgt. 59)
Tid: Torsdag 27. mars kl 09.00 – kl. 10.00

Strategien er signert av statsrådane i 5 ulike departement: Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner, arbeids- og sosialminister Robert Eriksson, barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne, helse- og omsorgsminister Bente Høie og justis og beredskapsminister Anders Anundsen.

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sin pressetelefon: 22 24 25 00.

Til toppen