Vis hele kalenderen

19.11.2014

 • Lansering av nettstedet vern mot overgrep

  Solveig Horne| Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

  Sted: Bufdir. Auditoriet. Stensberggata 27, 0170 Oslo

  Nytt nettsted i regi av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).

  Lansering av nettsiden vernmotovergrep.bufdir.no og retningslinjer mot seksuelle overgrep mot voksne personer med utviklingshemming.

  Nettsiden inneholder:

  • Fagstoff om overgrep
  • Retningslinjer
  • Veileder
  • Opplæringsmateriell
  • Lettlest brosjyre

  Med på lanseringen er også:

  • Direktør for Bufdir Mari Trommald
  • Kripos ved Rolf Sætre
  • Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede i Bærum kommune
  • Norsk Forbund for Utviklingshemmede ved Jens Petter Gitlesen

Til toppen