Vis hele kalenderen

23.05.2014

 • Lanseringskonferanse for Erasmus+

  Torbjørn Røe Isaksen| regjeringen.no

  Sted: Den norske opera

  Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen åpner fredag 23. juni lanseringskonferanse for norsk deltakelse i EUs nye utdanningsprogram, Erasmus+.

  Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen åpner fredag 23. juni lanseringskonferanse for norsk deltakelse i EUs nye utdanningsprogram, Erasmus+.

  Erasmus+ samler EUs tidligere programmer for utdanning, ungdom og idrett i ett integrert program. Sammenlignet med de foregående programmene har Erasmus+ en mer tverrsektoriell tilnærming på tvers av utdanningsnivå, men også mellom utdanning og andre sektorer.

  - Deltakelse i internasjonale prosjekter gir elevene bredere perspektiver, bedre læring og økt motivasjon, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. 

  Det totale budsjettet for Erasmus+ er på 14,7 milliarder euro for hele perioden (2014-2020). Norsk kontingent anslås å være 3,3 mrd. kroner over 7 år. I 2014 bruker vi 220 mill. kroner. Rundt 22 000 norsk studentene deltok i utvekslingsprogrammer siden 1995. 

  - Erasmus+ angår ikke bare den formelle læringsarenaen, som skole, fagopplæring og høyere utdanning. Erasmus+ innebærer også ikke-formelle former for læring, som kan være vel så givende.  

Til toppen