Lanserte innovativt verktøy for universitets- og næringslivssamarbeid

Av Mads A. Danielsen, EU-delegasjonen

NTNU hadde en sentral rolle i utviklingen av det EU-støttede webverktøyet «U-B Tool» for bedre forskningssamarbeid mellom universiteter og næringsliv. Det innovative nye redskapet ble lansert på Norges Hus i Brussel 4. november.

NTNUs hovedbygning på Gløshaugen i Trondheim. NTNU var en særlig sentral bidragsyter til "U-B Tool". Foto: Mentz Indregaard/NTNU

NTNU hadde en sentral rolle i utviklingen av det EU-støttede webverktøyet «U-B Tool» for bedre forskningssamarbeid mellom universiteter og næringsliv. Det innovative nye redskapet ble lansert på Norges Hus i Brussel 4. november.

"Tool for the Assessment of University Business Collaborative Research Partnerships" - "U-B Tool" - er et nettbasert verktøy som skal gi både universiteter og eksterne partnere, særlig i næringslivet, anledning til å vurdere, reflektere og videreutvikle partnerskap innenfor forskning, gjennom å sammenlikne resultater, mål og forventinger.

Tilfeldig resultat
"U-B Tool" er del av et større forskningsprosjekt i EUs 7. rammeprogram for forskning, teknologisk utvikling og demonstrasjonsaktiviteter (2007-2013) for å modernisere europeiske universiteter. I arbeidet med å kartlegge hva universiteter og næringslivet vektlegger når de samarbeider om forskning, fant prosjektdeltakerne en rekke viktige indikatorer som kan anvendes i praksis for å forbedre resultatene i et slikt samarbeid. Dette tilfeldige sideresultatet av forskningen ledet til utviklingen av "U-B Tool".

TRYKK HER for å bruke U-B Tool.

Norsk partner
Verktøyet er utviklet av European University Association (EUA) i et samarbeid mellom universiteter og næringslivsledere fra hele Europa. EUA er den største interesseorganisasjonen i Europa for universiteter, med 850 medlemmer fra 47 forskjellige land og til sammen 17 millioner studenter. Ti norske universiteter og organisasjoner er medlem, herunder NTNU.

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Trondheim har vært særlig sentrale i utviklingen av «U-B Tool», ved blant andre NTNUs prorektor for innovasjon og entreprenørskap Johan Einar Hustad og tidligere NTNU-rektor Torbjørn Digernes.

NTNU bidro med innspill og casestudier om strategisk organisering av universiteters samarbeid med næringslivet. Erfaringene fra ordningen med nærings-PhDintellektuelle rettigheter, utarbeidelse av Konsortier med industribedrifter (Centres for Research Based Innovation) og nettverkssamarbeid i form av næringslivsringer knyttet til studieprogrammer var særlig sentrale blant NTNUs bidrag.

Som understreket av professor Hustad:
- Casestudiene våre har bidratt til utveksling av førsteklasses eksempler og verdifull ny innsikt mellom både universiteter og industrien.


EUs rammeprogram for forskning er et viktig redskap i EU for å skape arbeidsplasser og økonomisk vekst. Det 7. rammeprogrammet ble ved årsskiftet erstattet av Horisont 2020.

Til toppen