Stort behov for etter- og videreutdanning

Ny rapport fra SSB kartlegger norske læreres kompetanse

Lærernes kompetanse har blitt bedre, men fortsatt mangler en del lærere nok fordypning i undervisningsfagene sine. – Skolene og skoleeierne må legge til rette for at lærerne kan få det faglige påfyllet de har behov for og ønsker seg, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Statistisk sentralbyrå (SSB) har på oppdrag for Kunnskapsdepartementet kartlagt lærernes kompetanse. Illustrasjonsfoto:KD

– Kartleggingen av lærernes kompetanse viser hvor behovet for videreutdanning er størst, i hvilke fag og på hvilke klassetrinn. Det er viktig for elevenes læring at de har lærere med tilstrekkelig fordypning i fagene de underviser i, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Statistisk sentralbyrå (SSB)har kartlagt den formelle kompetansen i undervisningsfag blant lærere som underviste i grunnskolen våren 2014. Undersøkelsen viser at mange lærere har en forholdsvis lav grad av faglig fordypning i undervisningsfagene sine. Dette gjelder også basisfagene norsk, matematikk og engelsk.

– Skolene og skoleeierne rundt om i landet må kartlegge kompetansen til lærerne på sin skole og i sin kommune Læreren er den viktigste faktoren for elevenes læring, derfor er dette en utfordring vi må ta på alvor. Vi vet også at lærerne selv ønsker seg mer videreutdanning, sier kunnskapsministeren.

Undersøkelsen viser at rundt én av syv norsklærere og én av fem matematikklærere i grunnskolen ikke har noen studiepoeng i undervisningsfaget sitt. I engelsk mangler over 40 prosent av lærerne studiepoeng i faget de underviser i.

– Hittil har ikke lærerne fått gode nok muligheter til å ta videreutdanning. Det vil vi endre på, blant annet ved at staten tar en større del av regningen når lærerne tar videreutdanning og at flere lærere får muligheten til å få faglig påfyll. Også skoleeierne har et stort ansvar for å legge til rette for at lærerne får den kompetansehevingen de trenger, understreker kunnskapsministeren.

Aldri før har så mange lærere fått tilbud om videreutdanning. Regjeringen har økt tilbudet om videreutdanning med over 1500 studieplasser. Fra i underkant av 2000 studieplasser i 2013, til rundt 3600 studieplasser i år. Regjeringen vil gi tilbud om videreutdanning til enda flere lærere i årene som kommer.

Fakta

Statistisk sentralbyrå (SSB) har kartlagt den formelle kompetansen i undervisningsfag blant lærere som underviste i grunnskolen våren 2014.

Rapporten er finansiert av Kunnskapsdepartementet, og offentliggjøres tirsdag 23. september. Forrige gang lærernes kompetanse ble kartlagt var i 2005/2006.

Den nye undersøkelsen omfatter lærere som har fullført pedagogisk utdanning, og som har minst 50 % stilling i grunnskolen.

Lærernes utdanning eromregnet til studiepoeng for å kunne sammenligne utdanning, både grunnutdanning og videreutdanning.

Alle med pedagogisk utdanning kan undervise i grunnskolen. For lærere utdannet etter 1. januar 2014 er det krav om fordypning tilsvarende 60 studiepoeng i norsk, matematikk og engelsk på ungdomstrinnet, og 30 studiepoeng i engelsk og matematikk på barnetrinnet.

Les hele rapporten her

Til toppen