Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Læreryrket mer attraktivt

Læreryrkets attraktivitet har økt merkbart blant søkerne til høyere utdanning. Hele 1 av 4 unge utdanningssøkende sier nå at de kan tenke seg å bli lærer. Det er klart flere enn for bare fem år siden.

Bli med meg på skolen!

Læreryrkets attraktivitet har økt merkbart blant søkerne til høyere utdanning. Hele 1 av 4 unge utdanningssøkende sier nå at de kan tenke seg å bli lærer. Det er klart flere enn for bare fem år siden.

 

Det er bare juridiske fag som har hatt sterkere søknadsvekst enn lærerutdanningene de siste årene. Likevel blir studieplasser stående tomme. Særlig grunnskolelærerutdanningen for 1.-7. trinn (GLU 1-7) strever med å fylle alle plassene. 

Kunnskapsdepartementet lanserer i dag årets kampanje for å rekruttere flere søkere til lærerutdanningene og heve statusen til lærerne.

 -  Lærerjobben på barnetrinnet er utrolig viktig. Det er i disse årene elevene skal knekke kodene og legge grunnlaget for all videre læring, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Statistisk sentralbyrå anslår at det vil mangle over 9000 faglærte lærere i grunnskolen i 2020. Grunnskolelærerutdanningen for 1.-7. trinn er den eneste utdanningen som kvalifiserer til fast stilling på de laveste trinnene i skolen.

Statusundersøkelsen, som NORSTAT har utført for departementet, viser blant annet at økningen i læreryrkets attraktivitet siden 2009 har vært størst blant mannlige utdanningssøkere. Tallene tyder også på at flere menn kan tenke seg jobb i barneskolen.

 - Dette er lovende. Vi trenger flere menn i skolen som kan bidra til den viktige begynneropplæringen for de yngste elevene, sier kunnskapsministeren.

Partene i sektoren bidrar til kampanjen både nasjonalt og regionalt, gjennom samarbeidet i GNIST.

Om GNIST:

Partnerskapet GNIST har inngått et femårig samarbeid der målet blant annet er å heve lærernes status og få flere kvalifiserte søkere til lærerutdanningen. Partnerne er: Kunnskapsdepartementet, Utdanningsforbundet, KS, NHO, LO, Pedagogstudentene, Norsk Studentorganisasjon, Elevorganisasjonen, Norsk Lektorlag, Skolelederforbundet og Nasjonalt råd for lærerutdanning.

 

Fakta om kampanjen ”Har du det i deg?”:

 

Kampanjen skal bidra til:

  • Økt søkning til lærerutdanningen
  • Heve status for læreryrket

 

Målgruppen for kampanjen er:

  • Ungdom som søker høyere utdanning
  • Andre yrkesgrupper som ønsker å bli lærere

 

Årets kampanje består av:

 

Fakta om utdanningen:

 

Til toppen