Laser mot oljesøl

EØS-midlene

Dette innholdet er mer enn 6 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Et norsk-estisk samarbeidsprosjekt har kommet opp med en banebrytende teknologi for å oppdage oljesøl i havområder. Den kan til og med oppdage olje under isen.

Et norsk-estisk samarbeidsprosjekt har kommet opp med en banebrytende teknologi for å oppdage oljesøl i havområder. Den kan til og med oppdage olje under isen.

Fakta

Partnere:
ICD Industries, Tallinn
LDI Innovation, Tallinn
ICD Software, Ålesund

Prosjektet er finansiert med 680 00 euro i støtte fra Norge gjennom EØS-midlene.

I alt 27 prosjekter innen grønn innovasjon har fått støtte bare i Estland.

Les mer om programmene for grønn innovasjon

Dette åpner for helt nye muligheter for å oppdage og overvåke oljesøl i for eksempel nordområdene.

Teknologien er enkel, eller gammel vil kanskje også noen si. Laser ble nemlig først utviklet en gang i 1950-årene. De norske og estiske samarbeidspartnerne (se faktaramme) har tatt i bruk teknologien på et helt nytt område.

Gjennom å sende laserstråler ned i vannet, kan selv det minste oljesøl avsløres. Resultatene deles i sanntid. Det vil si at for eksempel miljøovervåkningsmyndigheter kan motta informasjon om hvor mye olje som er sluppet ut, men ikke minst se omfanget av utslippet på elektroniske kart og følge med på hvordan oljen beveger seg i vannet (se video).

Teknologien er allerede testet ut på kystvaktskipet Skomvær i vinter.

– Resultatene har vært positive, ikke minst for Norge. Testene viser at norske havområder og havnebassenger er svært rene. Viktigere for oss enn å finne oljesøl, var det å få testet ut teknologien og se at den fungerer også under varierende klimatiske forhold. Det har vi gjort, og det har vi lykkes med, sier Sergey Babichenko som administrerende direktør i det estiske selskapet LDI Innovation.

Prosjektet er et samarbeid mellom norske og estiske partnere og har en kostnadsramme på 1,36 millioner euro. Av dette utgjør 680 000 euro støtte fra Norge gjennom EØS-midlene. Formålet med støtten er å bidra til utvikling av nye miljøteknologier gjennom samarbeid mellom norske og estiske teknologibedrifter.

     Les mer: Liste over alle innovasjonsprosjektene i Estland

– Samarbeidet går veldig bra. Vi ser ikke på hverandre som ulike selskaper, men jobber sammen mot et felles mål. Prosjektet har også åpnet dørene for oss til å samarbeide med flere norske miljøer, sier Martin Kontus, systemingeniør i icd Sotware.

Denne gjengen ved ICD Industries i Tallinn, har vært med å utvikle boksen som med hjelp av laser kan avsløre oljesøl til havs. (Christian Grotnes Halvorsen/UD)

Teknologien skal gjennom ytterligere tester og finjusteringer før utviklingsprosjektet avsluttes våren 2015. Målet er å få bragt teknologien ut i markedet og da i første rekke til miljøovervåkningsmyndigheter og oljeselskaper.

Laseren kan nemlig mer enn å konstatere oljesøl. Den kan også avsløre hva slags type olje som er sluppet ut. Dette kan for eksempel være praktisk på en oljeplattform for å avsløre om utslipp stammer fra oljeboringen eller om den kommer fra andre kilder.

– Vi ønsker også å utforske bruken av laserteknologien i nordområdene og polare strøk. Vi kan nemlig oppdage olje i islagte farvann noe som ikke er mulig med annen teknologi tilgjengelig på markedet, sier Kontus.