Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Lede laget som Solskjær

- Jeg kan veldig lite om fotball. Men en ting har jeg skjønt. Da Solskjær overtok Manchester United, viste han at en god leder kan få fantastiske ting til å skje.

Kjære alle sammen.

 

Ledere kan rive ned.

Ledere kan forvirre – forverre og forhindre. 

Ledere kan bygge opp.

Ledere kan forbedre – forandre og forsterke.  

Denne talen skal handle om ledere som bygger opp.

De siste månedene har vi sett et godt eksempel på en slik leder. 

 

Kjære venner. Jeg kan ikke stort om fotball.

Men jeg har forstått en ting:

Det skjedde noe helt spesielt da Ole Gunnar Solskjær ble manager i Manchester United.

Han overtok en fotballklubb som ikke gjorde stort annet enn å tape.

En fotballklubb som ble buet ut og skjelt ut.

Men da Solskjær ble manager begynte Manchester United å vinne.

En kamp. To kamper. Tre kamper. Fire kamper. Fem kamper. Seks kamper. Sju kamper. Åtte kamper. 

Manchester United vant ikke fordi de byttet spillere.

De vant ikke fordi spillerne byttet oppgaver eller byttet plasser på banen.

De vant fordi de byttet leder! 

Så kjære alle sammen – en god leder kan få fantastiske ting til å skje!

 

*****

 

Da Solskjær fikk jobben som manager i Manchester United, fikk han også ansvaret for klubbens utfordringer. 

Vi som er ledere i helse- og omsorgstjenesten har også fått ansvar for noen utfordringer. 

Hør bare her:

Vi blir ikke bare eldre.

Vi blir flere eldre også.

Vi blir flere pasienter med flere diagnoser.

Det betyr økt behov for helse- og omsorgstjenester i en fremtid der olje- og gassnæringen bidrar mindre til veksten i økonomien.

I 1967 var det fire yrkesaktive per pensjonist i Norge.

I dag er det 2,4 yrkesaktive per pensjonist.

I noen områder – spesielt i distriktene – vil det om 20 år bare være én yrkesaktiv per pensjonist.

Hvis vi i 2040 skal gjøre jobben i helsetjenesten på samme måte som i dag, må halvparten av alle nye arbeidstakere bli helsepersonell. 

Det er ikke ønskelig. Det er ikke mulig. Det er ikke bærekraftig.

Så vi er nødt til å tenke nytt.

Vi er nødt til å løse oppgavene våre på nye måter. 

Det greier vi ikke uten dyktige ledere. Uten dere.

Da Solskjær overtok Manchester United, overtok han ikke bare et knippe utfordringer. Han overtok også et knippe ressurser.

Det gjør dere også!

Dere er ledere i en helse- og omsorgstjeneste som er blant de beste i verden.

Dere er ledere for ansatte med høy kompetanse som er vant til å arbeide i en sektor i stadig endring.

Dere er ledere med ansvar for pasienter som ikke bare har behov – men også ressurser.

 

*****

 

Kjære venner. Jeg kan ikke stort om fotball. 

Men jeg har forstått en ting:

Det viktigste Ole Gunnar Solskjær gjør – er å sørge for at han har spillerne han trenger.

Det må dere som er ledere i helse- og omsorgstjenesten også.

Her gjør vi en jobb sammen!

Regjeringen har sørget for flere psykologer, helsesykepleiere og jordmødre ute i kommunene.

Vi er i gang med et storstilt kompetanseløft der ansatte i den kommunale helse- og omsorgstjenesten får tilbud om utdanning og videreutdanning.

I den nye regjeringsplattformen lover vi å øke antallet LIS-stillinger for å møte rekrutteringsutfordringene i fastlegeordningen og spesialistmangelen på sykehusene.

Vi lover å øke kapasiteten i jordmor-utdanningen.

Så regjeringen legger til rette.

Men det er dere som må sette sammen laget.

Det er dere som må sørge for at dere har kompetansen dere trenger for å gjøre jobben.

 

***** 

 

Men jobben er ikke gjort når legene, sykepleierne, psykologene, helsefagarbeiderne og de andre fagfolkene er på plass.

Dere må også sørge for at de får brukt kompetansen sin på best mulig måte. Dere må sette sammen lag som fungerer!

Her gjør vi en jobb sammen!

Regjeringen legger til rette for nye arbeidsformer der fagfolkenes kompetanse utnyttes bedre – til beste for pasientene.

I kreftbehandlingen har vi innført pakkeforløp der både behandlere og pasienter vet hva som skal skje og når det skal skje.

Det har gitt mange pasienter større trygghet og raskere behandling.

I år kommer pakkeforløpene innen rus og psykisk helse. Jeg håper de vil gi samme resultater.

I kommunene har vi startet piloter med teamarbeid.

Snart kommer piloter med legevaktsamarbeid. 

Målet er mer helhetlige tjenester til pasientene og bedre utnyttelse av fagfolkenes kompetanse.

Så regjeringen legger til rette.

Men det er dere som må sørge for at fagfolkene får jobbet godt sammen og utnyttet kompetansen sin.

 

Kjære venner. Jeg kan ikke stort om fotball.

Men jeg har forstått en ting:

Ole Gunnar Solskjær legger en strategi for kampen. Så evaluerer han underveis – og endrer strategi hvis det viser seg å være nødvendig.

Det må dere som er ledere i helse- og omsorgstjenesten gjøre også.

For to år siden kom vi med en ny forskrift som handler om nettopp dette:

Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring.

Forskrifter får sjelden hjertene til å banke hardt eller heftig.

Men denne får i hvert fall et helseministerhjerte til å gjøre det!

Den gir ledere i hele helse- og omsorgstjenesten et godt verktøy i det systematiske arbeidet med kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet. 

I forskriften stiller vi tydelige krav til ledere om å ha oversikt over områder med risiko for svikt.

Vi stiller krav om å planlegge og iverksette tiltak for å redusere risikoen.

Vi stiller krav om at virksomheten minst en gang i året skal evaluere seg selv og egne resultater for å se hvor det trengs forbedring.

Vi sier med andre ord at dere må følge nøye med på kampen, og legge om strategien når det trengs.

Kjære venner. Jeg kan ikke stort om fotball.

Men jeg har forstått en ting:

Ole Gunnar Solskjær ser spillerne sine og kompetansen de har.

Dere leder kunnskapsbedrifter av ypperste klasse.

Derfor er det svært viktig at dere ser medarbeiderne deres og lytter til dem – også når de er uenige med dere.

Det er klok bruk av kompetanse!

Så er det en helt spesiell kompetanse dere som ledere må sørge for at vi bruker mer.

Pasientenes og de pårørendes kompetanse!

Når vi tar i bruk denne kompetansen gjør vi ikke bare behandlingen bedre.

Vi gjør det også lettere å mestre sykdommer og funksjonsnedsettelser.

Her gjør vi en jobb sammen!

Regjeringen har sørget for mer medbestemmelse og mer involvering av pasienter og pårørende både gjennom lovendringer og nye arbeidsmåter.

Vi legger opp til at pasientene skal være med på å lage sin egen behandlingsplan i de nye pakkeforløpene innen rus og psykisk helse.

Vi har styrket selvbestemmelsen og rettssikkerheten til pasienter ved bruk av tvang i psykisk helsevern.  

Så regjeringen legger til rette. Men dere må gjøre jobben.

Dere vet dette allerede –  men jeg sier det likevel:

Holdningen dere ledere har til pasienter og pårørende preger hele arbeidsplassen og alle arbeidstakerne.

Det dere gjør – og det dere lar være å gjøre – er viktig!

  

***** 

 

Kjære venner. Jeg kan ikke stort om fotball.

Men jeg har forstått en ting:

Det er viktig at spillerne forstår at de spiller på samme lag.

Her har vi noen utfordringer i den norske helse- og omsorgstjenesten.

Mange fagfolk i kommunene og på sykehusene opplever at de ikke spiller på samme lag. 

De opplever faktisk at de spiller på ulike lag.

Og noen ganger opplever de at de spiller mot hverandre!

Det er dårlig bruk av kompetansen deres. 

Det gir pasientene dårligere helsetjenester.

Mangelen på samhandling i helse- og omsorgstjenesten er ikke fagfolkenes ansvar. Det er vårt.

Vi som er ledere har ansvaret for at dette ikke fungerer godt nok.

Vi er nødt til å ta ansvar for at det skal bli bedre.

Samhandlingsreformen som ble lagt fram i 2009 handlet mye om økonomiske og juridiske virkemidler og mindre om samhandling rundt den enkelte pasient.

Sykehusene og kommunene endte opp med å bli parter i stedet for partnere.

De aller viktigste – pasientene og helsepersonellet – forsvant i mylderet av kontrakter, møter og økonomiske overføringer mellom partene.

Regjeringen vil løfte disse utfordringene. Vi skal tenke nytt om samhandling i den nye nasjonale helse- og sykehusplanen.

Svaret er ikke flere økonomiske og juridiske virkemidler.

Svaret er at sykehusene og kommunene må gå fra å være parter til å bli partnere.

Regjeringen skal legge til rette.

Men dere som er ledere må ta ansvaret og gjøre jobben.

Det er dere som må få spillerne til å spille på samme lag.

 

*****

Bedre samhandling gir bedre behandling.

Begge deler krever at vi tar i bruk ny teknologi.

 Da jeg var ung, ble teknologi framstilt som noe menneskefiendtlig.

 Vi trodde at roboter kom til å erstatte mennesker.

Vi trodde at kaldt metall kom til å erstatte varme hender.

Vi trodde at menneskene kom til å stirre på skjermer i stedet for å snakke sammen.

 Ingenting av dette stemmer.

Vel, kanskje med unntak av det siste. 

 De fleste av oss har sluttet å tro på de dystre fremtidsskildringene fra da vi var barn.

Det er ikke roboter som kommer til å servere bestemor risengrynsgrøt på sykehjemmet i fremtiden.  

Ny teknologi gjør det mulig å levere helsetjenester på nye måter.
Den gjør bestemor til sjef i eget liv.

Den gjør det mulig å behandle pasienter der de bor i stedet for på sykehus.

Nye teknologiske løsninger legger også til rette for at pasienter kan ta del i sin egen behandling.

Jeg vet at det jobbes mye med digitalisering og ny teknologi i helsetjenesten.  Det er jeg glad for!

Vi har mange digitale pilotprosjekter på sykehusene våre.

Nå er det på tide at de blir en del av den digitale hverdagen.

De må komme flere pasienter til gode.

Det er også et lederansvar!

 

Kjære venner. Jeg kan ikke stort om fotball.

Men jeg har forstått en ting:

Ole Gunnar Solskjær lykkes ikke fordi han har en hemmelig plan.

Han lykkes fordi han har forstått at mange må jobbe sammen for at laget skal vinne kampen.

Det første Solskjær gjorde da han startet i Manchester United, var å gi kvinnen som jobber i klubbens resepsjon en stor plate norsk melkesjokolade.

Det var ikke bare en hyggelig gave til Kathy som har jobbet i resepsjonen i femti år.

Det var også et uttrykk for Solskjærs filosofi om at alle må føle seg verdsatt for at en klubb skal fungere godt.

Det er en god filosofi for en leder!

Jeg kan ikke love dere samme lønn som Solskjær.

Men jeg lover dere en spennende jobb med å forbedre, forandre og forsterke tjenester som er veldig viktig for veldig mange.  

 

Kjære venner. Jeg kan ikke stort om fotball.

Men jeg er sikker på en ting:

Det er like spennende som å være manager i Manchester United.

 

Tale på Norsk sykehus- og helsetjenesteforenings lederkonferanse, 7. februar 2019.

Til toppen