Ledet energimøte i Brussel

Statssekretær Kåre Fostervold ledet tirsdag et møte med sine nordiske og baltiske kolleger, i forkant av et møte mellom EUs energiministere i Brussel.

- Det er mye som har skjedd på energiområdet i EU denne høsten. En ny Kommisjon og et nytt Europaparlament er på plass, og på toppmøtet i oktober har EU-lederne vedtatt hovedlinjene i EUs klima- og energirammeverk frem mot 2030. Samtidig har EU bekreftet målet om å bygge en energiunion. Det er interessant å få mer klarhet i hva en slik energiunion innebærer, sier Fostervold.

I møtet holdt den latviske ministeren et innlegg om prioriteringene for det på påtroppende latviske EU-formannskapet. Arbeidet med energiunionen være et sentralt tema for Latvia det kommende halvåret. Det samme vil utviklingen av et nytt styringssystem for EUs klima- og energirammeverk, spørsmål knyttet til energisikkerhet og energieffektivisering. Fra norsk side ble betydningen av infrastruktur og velfungerende energimarkedet understreket i møtet.

Til toppen