Ledig stilling som Riksarkivar

Kulturdepartementet søkjer ein resultatorientert leiar som kan vidareutvikla Arkivverket slik at etaten er godt rusta til å analysera og handtera aktuelle og framtidige utfordringar.

Kulturdepartementet søkjer ein resultatorientert leiar som kan vidareutvikla Arkivverket slik at etaten er godt rusta til å analysera og handtera aktuelle og framtidige utfordringar.

Det statlege Arkivverket er ein landsomfattande etat med Riksarkivet som sentralinstitusjon. Riksarkivaren er leiar både for heile etaten og for Riksarkivet.I tillegg til Riksarkivet består Arkivverket av åtte statsarkiv med regionalt avgrensa ansvarsområde, Samisk arkiv og Norsk helsearkiv.

Meir informasjon om stillinga

Til toppen