Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Lettere å bli lærling på fiskebåt

Dette innholdet er mer enn 6 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

- Vi er helt avhengig av at kystflåten trekker til seg nye, unge fiskere. I dag er mangel på lærlingplass en flaskehals i rekrutteringen. Derfor vil vi innføre egne kvoter som de kan ta med seg ut på båten der de skal være lærling. Ordningen vil gjøre det mer attraktivt å ta imot lærlinger, samtidig som den enkelte lærling får en mer realistisk erfaring med fiskeryrket, sier Aspaker.

-Vi er helt avhengig av at kystflåten trekker til seg nye, unge fiskere. I dag er mangel på lærlingplass en flaskehals i rekrutteringen. Derfor vil vi innføre egne kvoter som de kan ta med seg ut på båten der de skal være lærling. Ordningen vil gjøre det mer attraktivt å ta imot lærlinger, samtidig som den enkelte lærling får en mer realistisk erfaring med fiskeryrket, sier Aspaker.

Nærings- og fiskeridepartementet sender i dag på høring forslag om lærlingkvoter. Målsettingen med forslaget er å styrke den fiskerifaglige undervisningen ved å gi elevene mer innblikk i praktisk fiske.

Undervisningskvoter blir i dag tildelt videregående skoler under forutsetning av at elevene deltar i fisket.  For elever som skal ut i praksis etter to års videregående skolegang kan det likevel være vanskelig å få lærlingplass på fiskefartøy. Departementet foreslår derfor en ordning med øremerkede lærlingkvoter som er knyttet til elever.

-Vi må starte arbeidet med å styrke rekrutteringen til fiskeryrket slik at sjømatnæringen trekker til seg den kompetansen og erfaringen det er behov for i fremtiden. Jeg ønsker derfor at ordningen skal tre i kraft allerede til høsten, sier Aspaker

Lærlingkvoter må i likhet med undervisningskvoter tas av de ordinære kvotene. Dersom det innføres en egen lærlingkvote kan det være behov for å øke det totale kvantum som avsettes til undervisning.

Les høringsnotatet her