Lien besøkte Hellisheidi Geotermiske kraftverk

Tirsdag besøkte olje- og energiminister Tord Lien Hellisheidi Geotermiske kraftverk på Island.

Geotermermisk energiproduksjon er bredt utbredt på Island. Islendingene har kommet langt med teknologiutvikling og satsing på geotermisk energiproduksjon, som står for omlag 5,8 prosent av verdens totale geotermiske energiproduksjon.

- I tråd med Sundvolden-erklæringen ønsker Regjeringen  å styrke forskning og økt produksjon av fornybar energi, blant annet  geotermisk energi. Å besøke et av Islands geotermiske kraftverk er svært interessant for å lære mer om denne formen for energiproduksjon, sier olje- og energiminister Tord Lien.

Tord Lien foran Hellisheidi geotermiske kraftverk sammen med ambassadør Cecilie Landsverk (foto: OED).


 

Til toppen