Lien besøkte Midtfjellet vindkraftpark

Olje- og energiminister Tord Lien besøkte fredag Midtfjellet vindkraftpark ved Fitjar på Stord. Midtfjellet er et av de største vindkraftanleggene i Norge.

Parken består av 44 vindmøller med en installert effekt på 110 megawatt (MW). Den samlede årsproduksjonen i anlegget er omlag 350 gigawattimer (GWh), nok til å dekke forbruket til om lag 17.500 husstander.

- Midtfjellet er et godt eksempel på hvordan vindkraft kan bidra til at vi øker vår fornybare energiproduksjon. Mitt inntrykk er at prosjektet har god oppslutning og støtte lokalt. Norge har gode vindressurser, og utnyttelse av disse resursene kan bidra betydelig for at vi skal nå våre mål om økt fornybar energiproduksjon, sier olje- og energiminister Tord Lien. 

Et nytt steg i utbyggingen er planlagt for å øke effekten til nær 150 MW. Dette vil i så fall øke kraftproduksjonen med 137 GWh og innebærer installasjon av 10-15 nye vindmøller.

Olje- og energiminister Tord Lien, sammen med stortingsrepresentant Nikolai Astrup (til høyre) og Erik Mortensen fra Midtfjellet (til venstre). (HSI/OED)
Til toppen