Lien møtte Mexicos energiminister

Olje- og energiminister Tord Lien møtte denne uken energimyndigheter og næringsliv i Mexico City.

Lien var invitert av det meksikanske energidepartementet SENER. På et seminar holdt Lien et innlegg om det norske petroleumsregimet og viste til hvordan norsk leverandørindustri har blitt bygget opp. På seminaret deltok blant andre energiminister Pedro Joaquín Coldwell.

Lien fremhevet betydningen av historiske forutsetninger for utviklingen av norsk petroleumsvirksomhet, som norsk skipsfart og kompetanse innen vannkraft. Andre viktige betingelser har vært politiske konsensus, samt utformingen av lovverket, lisens- og skattesystemet. Dette bidro til at Norge gikk fra å være avhengig av internasjonale aktører på begynnelsen av 1970-tallet, til at det i dag er norske selskap som er etterspurt verden over.

-Det er ikke en selvfølge at et land får bygget en industri i tilknytning til energiressursene sine. Historiske forutsetninger og fremsynte aktører i politikken, industrien og akademia har vært viktige for at Norge i dag har en leverandørindustri i verdensklasse, sier olje- og energiminister Tord Lien.

Lien hadde i tillegg møter med blant andre energiminister Pedro Joaquín Coldwell (SENER), den nasjonale komiteen for hydrokarboner (CHN), det føderale elektrisitetsverket (CFE) og Mexicos nasjonale oljeselskap, PEMEX.

Mexico har introdusert omfattende reformer i blant annet energisektoren. Reformene har ført til liberalisering i kraftsektoren, og gjort slutt på monopolet som PEMEX har hatt siden 1938 på leting og utvinning av hydrokarboner.

-Jeg er imponert over reformene som Mexico har introdusert den siste tiden. Det åpnes opp for utenlandske investeringer, noe som er interessant for norske selskap særlig i petroleumsindustrien, sier olje og energiminister Tord Lien.

Mexico's energiminister Coldwell og olje- og energiminister Tord Lien. (OED)

 
Til toppen