Lite antibiotikaresistente bakterier hos norsk gris

I 2013 ble en type av antibiotikaresistente gule stafylokokker, oppdaget i til sammen 24 grisebesetninger i Norge. Disse besetningene er under sanering, og de aller fleste er nå fri for smitte. En omfattende prøveserie Mattilsynet nå har gjennomført, viser smitte i kun én ny norsk svinebesetning.

I 2013 ble en type av antibiotikaresistente gule stafylokokker, oppdaget i til sammen 24 grisebesetninger i Norge. Disse besetningene er under sanering, og de aller fleste er nå fri for smitte. En omfattende prøveserie Mattilsynet nå har gjennomført, viser smitte i kun én ny norsk svinebesetning.

For å få oversikt over hvor utbredt smitten av antibiotikaresistente gule stafylokokker (LA-MRSA) er, har Mattilsynet tatt prøver i nesten 1000 norske grisebesetninger. Bakterien ble funnet i kun én besetning. Dette er et svært positivt resultat og langt lavere enn forventet.

Mattilsynets anbefaling for videre håndtering av utbrudd av LA-MRSA er å videreføre nåværende opplegg med rask sanering av nye positive besetninger. Målet er å bli kvitt bakterien i norske grisebesetninger.

– Jeg støtter fullt ut Mattilsynets anbefaling, sier landbruks- og matminister Sylvi Listhaug. – Den raske spredningen vi har sett i mange land av denne antibiotikaresistente bakterien gir grunn til bekymring, også med tanke på smitte til mennesker. Det er viktig at vi setter mye inn på å beholde den unike situasjonen vi har i Norge med liten eller ingen slik smitte, sier Listhaug. 

– For å oppnå dette kan det være nødvendig å gjennomføre bekjempelsestiltak som der og da har store konsekvenser for den enkelte bonde som blir rammet. Vi tar derfor sikte på å finne løsninger slik at det ikke blir uforholdsmessig store økonomiske konsekvenser for disse. Regjeringen vil over sommeren ta stilling til hvordan dette skal gjøres, sier landbruks- og matminister Sylvi Listhaug.

Oppdaget i norske grisebesetninger i 2013
Bakteriene er ikke farlige for grisene, men smitter til mennesker og kan få alvorlige konsekvenser for personer som har svekket helse. Økt forekomst er en utfordring for folkehelsen, spesielt i sykehjem og på sykehus.   

Med den lave forekomsten det er hos norske griser vil rask sanering av smitte være det klart beste alternativet sett ut fra et samfunnsøkonomisk og folkehelsemessig perspektiv, både på kort og lang sikt. Slik smitte hos griser er meget alvorlig fordi det vil ha stor betydning for smitte til mennesker. Det viser bl.a. situasjonen i Danmark hvor det kun tok noen få år fra LA-MRSA ble oppdaget, til halvparten av all slaktegris var smittet og mange mennesker smittes hvert år.

Bredt samarbeid
Mattilsynet har samarbeidet tett med Folkehelseinstituttet, Veterinærinstituttet og svinenæringen i bekjempelsen av LA-MRSA. Mattilsynet mener dette har resultert i ny og viktig kunnskap.

Bekjempelsestiltakene i svinebesetningene iverksettes utelukkende av folkehelsemessige årsaker, men medfører at enkeltprodusenter kan bli pålagt en stor økonomisk belastning. 

Vekker internasjonal oppsikt
Antibiotikaresistente gule stafylokokker er mye utbredt i mange andre eruropeiske land. Den norske innsatsen mot LA-MRSA har allerede blitt lagt merke til internasjonalt, særlig hos våre naboland. Det er nå opprettet et dansk-norsk samarbeid om LA-MRSA.

Norge bruker minst antibiotika
Et høyt forbruk av antibiotika fører til økt resistens hos bakterier. Norske myndigheter skal fortsatt jobbe aktivt med å sikre god dyrehelse, og sikre at bruken av antibiotika holder seg på et lavt nivå. Norge er det landet i Europa som bruker minst antibiotika i matproduskjonen. Mattilsynet vil også etablere et årlig overvåkningsprogram for LA-MRSA hos gris.

Mattilsynet mener situasjonen nå ser ut til å være under kontroll, men LA-MRSA finnes nå i Norge og forebygging er avgjørende om man skal hindre at bakterien sprer seg på nytt.

Det er viktig at næringen følger rådene om smittebeskyttelse, og stadig jobber med å redusere faren for å innføre og spre denne typen smitte.

Gris
En undersøkelse viser at det er lite antibiotikaresistente bakterier hos norsk gris. (Foto: Torbjørn Tandberg)
Til toppen