Loser skal rettlede ungdom

Midler delt ut i ny tilskuddsordning

27 kommuner og bydeler får BLD-midler til å ansette loser. Losene skal veilede ungdommene slik at de enklere får fullført skolegang og utdanning.

27 kommuner og bydeler får BLD-midler til å ansette loser. Losene skal veilede ungdommene slik at de enklere får fullført skolegang og utdanning. 

- Jeg håper dette kan bidra til at kommunene tenker nytt og jobber litt annerledes for å inkludere de mest utsatte ungdommene, de som trenger ekstra hjelp eller veiledning for å mestre en krevende hverdag. Ofte er det å fullføre skolegangen bare er en liten del av hverdagen, sier barneminister Solveig Horne.

Ny tilskuddsordning

Losprosjektet har vært et 3-årig forsøksarbeid hvor BLD har jobbet for å styrke oppfølgingen av ungdom som er i særlig risiko for å havne utenfor skole og arbeid. Prosjektet ble avsluttet i 2013, men er nå videreført gjennom en tilskuddsordning, opprettet av regjeringen i 2014. Ordningen er et virkemiddel for å bidra til at flere gjennomfører videregående opplæring, gjennom tett individuell oppfølging. 

- Barn og unge vokser i dag opp i et samfunn der kunnskap og utdanning er viktigere enn noen gang, sier statsråd Horne. - Ungdom som faller ut av videregående opplæring har som oftest sammensatte utfordringer, og det handler sjelden bare om manglende eller svake skoleferdigheter. 

Frafall i videregående koster

Frafall i videregående skole har også store samfunnsøkonomiske konsekvenser. Beregninger gjennomført av Samfunnsøkonomisk forskningsinstitutt viser at dersom fullføringen økes fra 70 til 80 prosent, vil samfunnet spare rundt 5,4 mrd for hvert kull? Ungdom som ikke fullfører videregående skole har økt risiko for å slite senere i livet. Ikke bare med å finne seg en jobb, men også med helseproblemer og generelt dårlige levekår. Derfor er arbeidet med å hjelpe de ungdommene som velger bort en videregående utdanning så viktig. Regjeringen har ambisjoner om å arbeide på bred front for å inkludere flere mennesker i arbeidslivet.

Kommunene har fått støtte over en 3-års-periode, med forbehold om Stortingets årlige bevilgninger:
Se oversikten over hvem som får midler.

Til toppen