Løsning for god framdrift i Bypakke Nedre Glomma

Innlegg i Sarpsborg Arbeiderblad

Sarpsborg Arbeiderblad antyder på lederplass 11. september at jeg bevisst trenerer behandlingen av Bypakke Nedre Glomma i påvente av regjeringens varslede bompengereform. Påstanden er urimelig og uriktig

Sarpsborg Arbeiderblad antyder på lederplass 11. september at jeg bevisst trenerer behandlingen av Bypakke Nedre Glomma i påvente av regjeringens varslede bompengereform.

Påstanden er urimelig og uriktig. Det stemmer at regjeringen arbeider med en bompengereform som skal spare bilistene for store beløp, men det hindrer oss ikke i å legge fram bypakkesaker for Stortinget.  Vi la fram forslag både om Vegpakke Harstad og Bypakke Bodø tidligere i år. Jeg synes det er merkelige at avisen spekulerer på denne måten – uten å ta kontakt med meg.

Vi ønsker ikke å forsinke vegutbyggingen i Nedre Glomma. Tvert i mot, saken har hatt høy prioritet. Arbeidet med såkalt Kvalitetsikring av kostnadsanslagene (KS2) ble påbegynt som lovet. Dessverre fant fagfolk at mange av prosjektene var for lite konkretisert til at kostnadene kunne kvalitetssikres skikkelig. Det er en ren faglig vurdering, og har ikke noe med partipolitikk å gjøre.

I mitt svar til Stortinget om saken forrige uke, skrev jeg at departementet vurderte hvordan dette best kan håndteres, slik at man kommer i gang og får på plass en god pakke for Nedre Glomma-regionen. Det er viktig at de nærstående prosjektene ikke utsettes i påvente av at andre prosjekter må detaljeres bedre. Vi vil derfor legge fram bypakken i to faser, slik at det som er klart, kan legges fram i fase 1, mens de øvrige prosjektene bearbeides videre til fase 2. Jeg regner med at Stortinget vil få en sak om fase 1 til beslutning allerede i høst. Det ligger an til at den skal omfatte prosjektet rv 110 Ørebekk – Simo, kollektivtiltak og tiltak for gående og syklende.

I nevnte sak vil også forhold knyttet til fase 2 bli omtalt. Vi må sikre at planleggingen av resten av tiltakene i pakken har god fremdrift, og de må legges opp til en KS2-runde.

Forsinkelsen i Bypakke Nedre Glomma handler med andre ord ikke om politisk trenering, men om at planleggingen av flere av de største prosjektene ikke er kommet langt nok. Vi har nå funnet en løsning som vi mener vil sikre en så god framdrift i utbyggingen som mulig, gitt de forutsetningene som ligger til grunn lokalt. Det er uheldig at enkelte medier og partier tyr til politisk spill straks viktige prosjekt opplever praktiske utfordringer. Jeg kommer til å bruke min tid på å finne løsninger, ikke drive spillmakeri.

Til toppen