Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Lytt til ungdommen

Innlegg sendt landets aviser oktober 2014

Kommunereformen handler om bedre velferdstjenester og lokal samfunnsutvikling. Derfor er de unges stemmer viktige i debatten.

Over hele landet diskuteres det hvordan vi kan utvikle nye og sterke kommunale fellesskap. Det er organisering av velferd, lokal samfunnsutvikling og lokalt demokrati som står på dagsorden. Da sier det seg selv at vi må trekke unge innbyggere med. Her er jeg enig med Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) og Barneombudet som jeg nylig møtte for å diskutere hvordan barn og unges kan delta i reformen.

Ungdommen har kunnskap og viktige synspunkter, og de ser muligheter der andre er mer opptatt av begrensninger - og grenser. Ungdom er mer opptatt av hvordan det skal og kan bli, enn hvordan det har vært.

”Vår fremtid”
Flere steder i landet har lokale og regionale myndigheter skjønt at reformen vil stå sterkere om ungdommen medvirker. Da fylkesmannen i Møre og Romsdal i september inviterte kommunene i fylket til oppstartssamling for kommunereformen, innledet representanter for det lokale Ungdomspanelet. Budskapet var klart: Kommunereformen gjelder vår fremtid, uenighet er sunt. Men vi oppfordrer politikerne til å levere. Og glem ikke oss unge.

Ungdom har selvsagt ulike meninger om kommunereformen. Men jeg er ikke i tvil om at de ser behovet for å tilpasse kommunale tjenester og lokalt demokrati en ny tid. De kan få flere jobbmuligheter, bedre skole- og fritidstilbud, bedre helsetjenester, for å nevne noe.

Ungdom vil ha valgfrihet, og er ikke redd for reiseveien hvis det er en bedre skole med flere valgmuligheter og et mer stimulerende skolemiljø som venter når de går ut av skolebussen.

Lytt til de unge
Vi trenger innspillene fra unge for å utvikle samfunn som ungdommen vil vende tilbake til og arbeide i etter endt utdanning.

Samtidig vet vi at tilhørighet og identitet er viktig. Noen jenter fra Lillesand ble intervjuet i Fædrelandsvennen tidligere i år om en eventuell sammenslåing med Kristiansand. Jentene ville gjerne bli en del av Kristiansand, som er større by, fordi de har flere muligheter, ikke minst innenfor videregående skole.

Samtidig var jentene klare på at selv om de var en del av Kristiansand, vil Lillesand fortsatt være Lillesand. - Lillesand er Lillesand, uansett, sa jentene.

Det er dagens unge som skal bygge videre på de politiske valgene vi tar. Derfor er de unges stemmer viktige i debatten om hvordan vi skaper gode lokalsamfunn og velferdskommuner for fremtiden.