Må ta lus på alvor

Dette innholdet er mer enn 6 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

-Situasjonen for sjøørreten er bekymringsfull. En varm vinter har gitt gode vekstforhold for lakselusen, og oppdrettsnæringen går en krevende sommer i møte. Jeg opplever at næringen tar problemet på alvor, men jeg vil fortløpende vurdere behovet for nye tiltak, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker, som er tilfreds med at tilsynsmyndighetene nå legger opp til en streng praksis.

-Situasjonen for sjøørreten er bekymringsfull. En varm vinter har gitt gode vekstforhold for lakselusen, og oppdrettsnæringen går en krevende sommer i møte.  Jeg opplever at næringen tar problemet på alvor, men jeg vil fortløpende vurdere behovet for nye tiltak, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker, som er tilfreds med at tilsynsmyndighetene nå legger opp til en streng praksis.

I en felles melding varsler Havforskningsinstituttet og Mattilsynet om høyt smittepress lang kysten fra Rogaland til Nord-Trøndelag og de ber oppdretterne vise aktsomhet fremover.

- Lakselus og resistensproblemer er næringens mest akutte problem, som det haster å gjøre noe med.  I regjeringens forslag til vekst som nå er på høring, stilles det derfor strenge miljøkrav. Vi vil bruke det momentet som nå er i næringen rundt utvikling av nye metoder mot lakselus til å dreie hele havbruksnæringen over i en mer bærekraftig retning, sier Aspaker.

Les meddelelse fra Havforskningsinstituttet og Mattilsynet her