Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Mæland ber den maritime næringen tenke høyt

Arbeidet med regjeringens nye maritime strategi er i full gang. Nå inviterer næringsminister Monica Mæland næringen i fem byer til å tenke høyt om hvordan vi sammen kan styrke maritim sektor.

Statsminister Erna Solberg og næringsminister Monica Mæland lanserer maritim strategi i Ålesund.
Statsminister Erna Solberg og næringsminister Monica Mæland varslet ny maritim strategi i Ålesund i vår. (Nærings- og fiskeridepartementet/Martine Røiseland)

- For å sikre at Norge også i framtiden skal være en verdensledende maritim nasjon, må vi sørge for at næringen er konkurransedyktig og har evne til å omstille seg. Vi håper strategien vil gi noen svar på hvordan vi kan opprettholde og utvikle den maritime næringen, sier næringsminister Monica Mæland.

Vi har sterke maritime miljøer i Norge. Den maritime næringen i Norge gir arbeid til over 100 000 mennesker og skaper verdier for 160 milliarder kroner i året.

Regjeringen jobber med en ny maritim strategi. Den skal etter planen legges frem våren 2015.

Tanken er at vi må se den maritime næringen i en større sammenheng: På mulighetene som ligger i, på og under havet.

Internasjonale rammevilkår, blå vekst (samspillet mellom marin, maritim og offshore) og kompetanse og utdanning er noen av temaene regjeringen vil se nærmere på i strategien.

For å få innspill til den nye strategien, inviterer næringsminister Monica Mæland representanter fra næringen til fem forskjellige høringsmøter i løpet av høsten.  Møtene arrangeres i tett samarbeid med Maritimt Forum.

Høringsmøtene vil finne sted i Stavanger (15. september), Oslo (16. oktober), Bergen (21. oktober), Ålesund (25. november) og Tromsø (27. november). Møtene vil ta for seg sentrale tema for strategien: blå vekst, nærskipsfart, miljø, kompetanse og utdanning, forskning, utvikling og innovasjon og nordområdene.

Har du innspill til spørsmål og problemstillinger som bør drøftes i forbindelse med den maritime strategien, kan disse sendes til postmottak@nfd.dep.no.
Frist for innspill: 1. november 2014.

 

 

 

 

Til toppen