Mæland møtte næringsorganisasjonene om Russland

Næringsminister Monica Mæland møtte i dag flere norske næringsorganisasjoner. Tema var hvilke konsekvenser de nye restriktive tiltakene mot Russland kan få for næringslivet.

Næringsminister Monica Mæland fikk innspill fra flere næringsorganisasjoner. Her sammen med adm. direktør Sjur Bratland i Intsok.
Næringsminister Monica Mæland fikk innspill fra næringsorganisasjonene. Her sammen med adm. direktør Sjur Bratland i Intsok. (Ragnhild Simenstad/NFD)

- Regjeringen er opptatt av å skaffe kunnskap om hvordan de restriktive tiltakene mot Russland påvirker næringslivet, og hvilke konsekvenser bedriftene ser for sine virksomheter fremover, sier næringsminister Monica Mæland.

Før helgen innførte Norge nye restriktive tiltak mot Russland. Tiltakene kom som en reaksjon på landets ulovlige annektering av Krim-halvøya og bidrag til destabilisering og opptrapping av konflikten i Øst-Ukraina.

Onsdag inviterte Mæland næringsorganisasjonene til et møte om de nye tiltakene.

- Jeg setter pris på at næringsorganisasjonene støtter beslutningen om å innføre restriktive tiltak mot Russland. I møtet i dag har vi fått konstruktive innspill som vi tar med videre når vi skal vurdere de økonomiske konsekvensene. Dette gjør vi i tett samarbeid med de andre berørte departementene, sier næringsministeren.

Fakta:

For eksport av visse varekategorier til russisk petroleumssektor kreves forhåndstillatelse fra Utenriksdepartementet. Dersom varene skal brukes til dypvanns oljeleting og -utvinning, arktisk oljeleting og -utvinning eller i skiferoljeprosjekter i Russland, er det et eksportforbud. Finansiering av, eller faglig bistand knyttet til, de samme varene, behandles på samme måte. Det kan og vil normalt gis tillatelse dersom eksporten gjelder oppfyllelse av en forpliktelse i henhold til en tidligere inngått kontrakt.

Utenriksdepartementet behandler søknad om forhåndstillatelse til varer som omfattes av de restriktive tiltakene. Informasjon finnes på www.eksportkontroll.no

Informasjon om eksport til Russland

Les forskriften og resolusjonen her.

Til toppen