Vis hele kalenderen

27.11.2014

  • Mæland til Tromsø

    Monica Mæland| Nærings- og fiskeridepartementet

    Næringsministeren deltar blant annet på Næringslivdagen Nord med foredrag.

    Næringsministeren deltar på Næringslivdagen Nord med foredrag. Hun skal også møte studenter fra UiT om næringsutvikling i nord og ha høringsmøte om Maritim strategi.