Markering av pionérdykkernes innsats

Tale ved avduking av minnesmerke, Stavanger 11. 11. 2014

Statsråd Robert Erikssons tale ved avduking av minnesmerke. 11. november 2014, Norsk oljemuseum, Stavanger.

Sjekkes mot fremføring.

 

Ærede pionerer

Etterlatte

Stortingsrepresentanter

Kjære alle sammen.

Det er en stor ære å få være sammen med dere i dag!

I dag markerer og anerkjenner vi pionérdykkernes innsats for å realisere det norske oljeeventyret.

Stavanger er porten til Nordsjøen.

I havet bak oss, har hundrevis av nordsjødykkere gjort en innsats helt utenom det vanlige. Både norske og utenlandske arbeidere.

Mange av dem utførte hardt og farlig arbeid under svært krevende og ukjente forhold.

Å legge rør i Norskerenna for å få oljen i land,

og feste og fjerne brønnhoder,

var en helt vanlig dag på jobben for pionérdykkerne.

I dag har vi fjernstyrt undervannsteknologi til mange av oppdragene de utførte.

Pionerdykkerne bidro til å hente opp store verdier til det norske samfunnet.   

Takket være denne innsatsen, ble Norge et velstående samfunn..

*

Dykkerne ble utsatt for store belastninger og risiko.

De brukte nytt utstyr og nye teknikker på havbunnen.

Oppstigningen fra dypet, kunne være like krevende..

Det ble dager og uker i dekompresjonskammeret.

Mange gikk det bra med.

Andre betalte en høy pris.

De ble skadd for livet. Noen betalte med sine liv..

For noen kom belastningene først da oppdraget var over.

**

Senplager berørte også de som sto nær.

Noen mistet en far, sin mann, en bror, en sønn, sine arbeidskamerater.

Noen fikk aldri sine kjære hjem igjen.  

Familien ble ikke bare berørt av oppdraget.

De ble de en del av oppdraget.

I dag hedrer og minnes vi dem alle.

*

Som ung oljenasjon var vi ikke godt nok forberedt, til å ta godt nok vare på alle våre pionerdykkere.

Jeg har møtt flere av dem. Deres historie har gjort sterkt inntrykk.

Nordsjø-dykkersaken har pågått lenge, og har vært vond for mange.

Vi har derfor et særskilt politisk og moralsk ansvar overfor nordsjødykkerne!

I dag samles vi om en verdig avslutning på nordsjødykkersaken.

Regjeringens og Stortingets nærvær her i dag viser den nasjonale betydningen av nordsjødykkernes innsats.

En innsats det står respekt av. En innsats vi verdsetter og anerkjenner!

På vegne av regjeringen vil jeg takke og hedre dere som er her i dag, og alle våre nordsjødykkere.

 

Kjære pårørende, barn og arbeidskolleger av de som omkom.

Takk for at dere vil være sammen med oss på denne dagen.

Bare dere vet fullt ut hva dette har kostet av savn, lidelse og sorg.

Jeg håper dere kan komme hit.

Kjenne på savnet og sorgen.

Men også på stolthet over hva denne generasjonen – disse menneskene – har gjort for vårt land!

Det skal vi aldri glemme.

Med disse ordene, vil jeg sammen med finansminister Siv Jensen

avduke et minnesmerke over nordsjødykkernes innsats,

som et uttrykk for vår

takknemlighet,

anerkjennelse

og respekt.

Til toppen