Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Statsbudsjettet 2015:

Mastergrad for sykepleiere

Regjeringen foreslår å sette av 12,5 millioner kroner til avansert videreutdanning på masternivå for sykepleiere som jobber i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Målet er å øke de ansattes kompetanse.

- De ansatte er helsetjenestens viktigste ressurs. Regjeringen vil heve kompetansen nå, for å styrke kvaliteten i tjenestene i fremtiden. Med tilskuddsordningen ønsker vi å stimulere sykepleiere til å ta mastergrad i avansert klinisk sykepleie etter modell av såkalt nurse practitioners, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Regjeringen tar sikte på å legge frem en stortingsmelding om fremtidens primærhelsetjeneste våren 2015. Et sentralt tema i meldingen vil være hvordan personellressursene kan brukes bedre enn i dag.

- Det er behov for å tenke nytt, og legge til rette for nye roller og samarbeidsformer, som for eksempel teambaserte tjenester. Sykepleiere med mastergrad i avansert klinisk sykepleie vil ha en kompetanse som gjør at de kan ha en utvidet rolle og funksjon, sier Høie.

Les mer om budsjettforslaget for Helse- og omsorgsdepartementet

 

Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Facebook Følg oss på Facebook       Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Twitter Følg oss på Twitter

Til toppen