–Masterstudium vil gi økt kvalitet i barnehagen

–Det nye masterstudiet i barnehagepedagogikk og småbarnsvitenskap ved Høgskolen i Østfold(HiØ) vil bidra til å øke kvaliteten i barnehagene, sier statssekretær Birgitte Jordahl.

27. august åpnet HiØ det første masterstudiet i Norge som retter seg mot de minste barna i barnehagen. Studiet er yrkesrettet, og skal gi spesialkompetanse til å jobbe med barn under tre år i offentlige og private institusjoner. 

– Det nye masterstudiet er viktig for å bidra til nytenkning og utvikling av kvaliteten i barnehagen. Det er på høy tid at vi får et studium som retter seg spesielt mot det viktige arbeidet med barn under tre år, sier statssekretær Birgitte Jordahl. 

En god start
Det har vært en sterk vekst i antall barn under tre år de siste årene, og behovet for pedagogisk kompetanse relatert til de minste barna har økt. 

– De første årene har avgjørende betydning i et barns liv. Nå får vi mer kunnskap om hvordan barnehagen kan gi en god start for de aller minste barna, og et godt grunnlag for videre utvikling og læring, sa Jordahl ved åpningen av studiet. 

Ros til HiØ
Hun er glad for, men ikke overrasket over, at det er Høgskolen i Østfold som er først ute med en slik master. 

– De minste barna i barnehagen har vært et faglig interesseområde ved HiØ i mange år. Det har bidratt til å løfte fram 0–3 åringene som eget kunnskapsområde og forskningsfelt, sier statssekretær Jordahl. 

Mastergraden på 120 studiepoeng tilbys på deltid over fire år, og er rettet mot barnehagelærere og andre med relevant pedagogisk bakgrunn.

 
Studieleder Kristin Solli, dosent og fagansvarlig for masterstudiet Ninni Sandvik og statssekretær Birgitte Jordahl. (Foto: Bård Halvorsen/HiØ)
Til toppen