Matindustrien blir stadig viktigere

Rundt hver femte industriarbeider er i dag sysselsatt i matindustrien, viser nye tall. Disse blir presentert på seminaret 5. november der rapporten Mat og industri 2014 legges fram.

Rundt hver femte industriarbeider er i dag sysselsatt i matindustrien, viser nye tall. Disse blir presentert på seminaret 5. november der rapporten Mat og industri 2014 legges fram. 

Antall bedrifter i matindustrien har økt årlig siden 2009, og bare verkstedsindustrien er større. Bransjen har likevel utfordringer å møte i form av fallende markedsandeler, økt import og svak produktivitetsutvikling.   

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug deltar for å snakke om Norsk matindustris muligheter og utfordringer. Representanter fra næringslivet vil belyse hvordan matindustrien arbeider for å styrke produktivitetsutvikling og lønnsomhet i et høykostland som Norge.

Ulike eksempler på bedrifters strategiske valg er også med. Her står seks-timersdag og medarbeiderinvolvering, innovasjon og ny teknologi på programmet. 

Paneldebatt med deltakere blant annet fra Stortingets næringskomité avslutter seminaret.  

Årlig økning i sysselsatte

Fra 2012 til 2013 har norsk matindustri hatt økning i antall sysselsatte, antall bedrifter, produksjonsverdi og verdiskaping. Tallene viser at: 

  • Antall sysselsatte har økt hvert år i perioden 2009-2013.
  • Matindustrien sysselsetter i dag 48 800 personer, og er den største etter verkstedindustrien.
  • Antall bedrifter har økt med 104 i fra 2009 til 2012, hvorav 37 bedrifter i drikkevare-bransjen. Sterk vekst i antall mikrobryggerier er en viktig del av forklaringen.
  • Matindustrien er mindre sårbar ovenfor konjunktursvingninger, men utfordres av
    økende import, fallende markedsandeler og begrenset tilgang på fagarbeidere.
  • Mens industrien samlet brukte 5,1 prosent av sin verdiskaping på FoU i 2012, bruker matindustrien bare 2,2 prosent i samme periode. 
  • Importen av matprodukter, primært fra EU-industrien, øker årlig med ca. 8 prosent og norsk handelspolitikk er under press.  

Bakerbransjen under lupen

Rapporten ser i år også på bakerbransjen som er den største i matindustrien målt i antall bedrifter, og den tredje største målt i antall sysselsatte. Bedrifter i denne bransjen er i gjennomsnitt små og spredt lokalisert.

Importen av bakervarer har økt betydelig mer enn eksporten, og de siste årene har driftsmarginene vært svært lave eller negative. Et lyspunkt er imidlertid Baker Hansens suksess med speltknekkebrød i Nyt Norge-serien. Se vedlagte program.

Kontakt:

Kjersti Kildahl, kommunikasjonsleder NILF, 915 68 611 / kjersti.kildahl@nilf.no.

Pølseprodkuksjon.
Rundt hver femte industriarbeider er i dag sysselsatt i matindustrien, viser nye tall. (Foto: Torbjørn Tandberg)

 

Til toppen