Matindustrien trenger økt norsk matproduksjon

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug (FrP) understreker matindustriens store betydning i Norge, men mener utfordringene i fremtiden vil være økt norsk matproduksjon. Dette er grunnen til at Regjeringen har startet en kursendring i landbrukspolitikken, sa statsråden blant annet i sitt innlegg på NILF-seminaret i går.

Forside Mat og industri 2014

Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF) arrangerte i går et seminar som  belyser hvordan matindustrien arbeider for å styrke produktivitetsutvikling og lønnsomhet i et høykostland som Norge.

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug (FrP) var en av innlederne og sa blant annet at matindustrien kan komme til å møte store utfordringer dersom den norske matproduksjonen ikke økes. Det kan føre til mangel på råstoff. Regjeringens målsetning, understreket statsråden, er å øke matproduksjonen, sørge for flere små- og store heltidsbønder, og at den gunstige effektiviseringen i landbruket fortsetter. Landbruksministeren sa at dette er grunnen til at konsesjonsgrensene i kyllingproduksjonen dobles, slik at flere bønder kan satse heltid på virksomheten. Derfor dobles også kvotetaket for melkeproduksjonen til 900.000 liter melk. Statsråden sa at det har vært viktig å ”oppheve de urettferdige tilskuddsordningene for dem som ønsker å satse på økt produksjon”.

Hun kom også med en klar melding til matindustrien:

- Rapporten Mat og industri 2014 viser at mens industrien her i landet samlet sett brukte 5,1 prosent av sin verdiskaping på FOU i 2012, så brukte matindustrien bare 2.2 prosent. Dette er ikke godt nok, og her har matindustrien mye å gå på, sa Listhaug blant annet.  

Til toppen