Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Mattilsynet strammer inn på økologiregelverket

Praktiseringen av kravet i regelverket om at sorter som dyrkes parallelt skal være lette å skille, skjerpes inn fra 2015.

Praktiseringen av kravet i regelverket om at sorter som dyrkes parallelt skal være lette å skille, skjerpes inn fra 2015.

Forbrukernes tillit
Hovedregelen i økologiregelverket er at all produksjon på samme virksomhet skal drives etter reglene for økologisk produksjon. Det er imidlertid åpnet for enkelte unntak for drift med konvensjonell og økologisk produksjon innen samme virksomhet, såkalt  parallellproduksjon. Bestemmelsene om parallellproduksjon har til hensikt å hindre sammenblanding av økologiske og konvensjonelle produkter. Dette er viktig for å sikre forbrukernes tillit til økologiske produkter.

Regelverket, som er en del av EØS-avtalen, setter  strenge vilkår for når parallellproduksjon kan tillates. Nåværende praktisering av regelverket for parallellproduksjon av planter har ikke dekning i EØS-regelverket. For at produsentene skal få rimelig tid til å tilpasse seg ny praksis, iverksettes ikke denne før 1.1. 2015

To foretak på samme bruk
Landbruks- og matdepartementet har nylig sendt ut et forslag til ny forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd på høring. I høringsforslaget foreslås det å oppheve bestemmelsen om felles eierskapsbegrensning. Begrensningen skaper blant annet unødvendige etableringshindre når det gjelder muligheten for å drive økologisk produksjon. Forslaget om å fjerne eierskapsbegrensningen vil bidra til å legge forholdene bedre til rette for bønder som ønsker å drive deler av produksjonen sin økologisk og deler av den konvensjonelt. Dette vil gjøre det mulig for de økologiske produsentene i Norge å tilpasse seg på tilsvarende måte som økologiske produsenter i EU. Forslaget imøtekommer innspill  fra Oikos, Norges Bondelag, Norsk landbruksrådgivning m.fl. om å gi bønder mulighet til å opprette to foretak på samme bruk.

Til toppen