Med blikket på forskningens samfunnsoppdrag

Bioforsk-konferansen 2015 arrangeres på Hotell Scandic Hamar 4.-5. februar. Planleggingen er allerede i full gang. Konferansen vil ha et bredere fokus enn tidligere år, forteller forskningsdirektør Nils Vagstad.

Bioforsk-konferansen 2015 arrangeres på Hotell Scandic Hamar 4.-5. februar. Planleggingen er allerede i full gang. Konferansen vil ha et bredere fokus enn tidligere år, forteller forskningsdirektør Nils Vagstad. 

Landbruk og landbruksbasert matproduksjon står for en formidabel verdiskapning – langt over 100 milliarder i året, og griper inn i svært mange viktige samfunnsområder.

‒ Vi har alle et forhold til norsk landbruk, særlig gjennom maten vi spiser, sier Vagstad, som har det overordnede ansvaret for konferansen.

Instituttsamarbeid
Bioforsk-konferansen 2015 ønsker å belyse forskningens bidrag i denne verdiskapingen. Det nye instituttet med Bioforsk, Skog og landskap og Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF) som er under konstituering, vil sammen med Norsk senter for Bygdeforskning, Veterinærinstituttet og Nofima være ansvarlige for programmet til neste års konferanse.

‒ Vi ønsker i fellesskap å løfte fram vår samlede FoU- og innovasjonsvirksomhet og våre viktige bidrag til norsk næringsliv, forvaltning og forbrukere, sier Vagstad. 

Til toppen