Medaljeseremoni for Operation Active Endeavour, Ocean Shield og Recsyr

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide holdt denne talen ved medaljeseremoni for Operation Active Endeavour, Ocean Shield og Recsyr på Haakonsvern, 12. juni 2014.

Medaljeseremoni på Haakonsvern 12. juni 2014
Medaljeseremoni på Haakonsvern 12. juni 2014 (Morten Opedal, Sjøforsvaret)

*Sjekkes mot fremføring*

Soldater, kjære alle sammen!

Velkommen hjem og takk for sist!

Jeg så dere sist ved og utenfor kysten av Normandie. Det er nesten en uke siden at vi sammen med sju norske veteraner fra 2. verdenskrig var tilbake på strendene der Europas skjebnetime fant sted. Der var gjenlevende krigsveteraner og statsoverhoder samlet for å markere 70 årsdagen for den allierte landgangen i Europa.

Fra land, på Sword Beach, dro vi kjensel på KNM Thor Heyerdahl. Liggende på nøyaktig samme sted der jageren KNM Svenner ble torpedert og senket, minnet dere våre falne og forfedrenes offer. I stille respekt og ærbødighet.

Det var en gripende opplevelse. En av de sju veteranene, Monrad Mosberg, var blant de overlevende etter torpedering av KNM Svenner. Han kjempet for sitt liv. Og for vår frihet. På strendene 70 år etter kjempet han mot tårene.

Våre eldste veteraner går nå på litt ustøe og trette bein. Deres fortellinger derimot er som krystallklare glimt fra den tiden de sto rakrygget og bekjempet Hitlers okkupasjon av Europa.

Dere som er her i dag er blant våre yngste veteraner. Heldigvis kommer dere hjem med helt andre opplevelser og inntrykk. Samtidig deler dere noe. Dere har vært i oppdrag på våre vegne, for at vi her hjemme skal få leve i fred og frihet.      

I dere soldater ser vi avslutningen på et helt år der Norge har hatt ledelsen og kommandofartøyet i NATOs stående maritime styrke.

Først seilende i det indiske hav som del av Norges bidrag til å beskytte det frie hav. Så tilbake i hjemlige farvann og deltakelse i Europas største militærøvelse Cold Response. Og til slutt, som leder av NATO-operasjonen Active Endeavour, har dere overvåket skipstrafikken i Middelhavet.

Blant dere er også soldater som får medaljer for deltakelse i Operasjon Ocean Shield. Og noen av dere får medalje for deltakelse i både Recsyr og i Operasjon Active Endeavour. I dag får vi mulighet til å takke der alle.

Ja, det har ofte vært knapt med tid mellom oppdragene Sjøforsvaret har løst. Derfor er jeg både stolt og glad for at vi dag skal hedre og anerkjenne soldater for sin deltakelse i tre ulike operasjoner.

Det sier seg selv at det har vært et år med veldig varierte oppgaver. Dere har bidratt til å løse viktige oppdrag på vegne av NATO og på vegne av verdenssamfunnet. Fra skipsdekket har dere sett deler av verden og verdenshavene det er få nordmenn forunt.

Den erfaringen dere har fått er verdifull for hver og en av dere. Den er viktig for Forsvaret og den er høyst relevant uansett oppgaver som venter dere her hjemme.

Takket være dere har Norge kunnet ta sin del av ansvaret.  Dere kan være stolte over den jobben dere har gjort. Og dere kan ikke minst ta en velfortjent sommerferie.  

Sjøforsvarets blå uniformer er det synlige tegnet som viser at dere holder til på havet. Vi ser nå en seilingsaktivitet som er ganske unik.

Det er en grad av normalitet i dette. Dette er hverdagen for dere som har valgt en tjeneste om bord på våre havgående fartøy. Det er slik vi ønsker å se nasjonens sjøforsvar.

Samtidig skal vi erkjenne at det har en pris. At over tid skaper travle dager og kontinuerlige operasjoner en slitasje. Det er noe dere kjenner veldig på. Og det merker ikke minst familien som er hjemme. 

Jeg tenker mange ganger at den tøffeste jobben er å være hjemme. For dem som har sine kjære langt borte kan dager bli som uker og måneder bli som år. Jeg pleier alltid å si at dere som har vært hjemme ikke bare er berørt av oppdraget. Dere er en del av oppdraget. I dag går min og regjeringens takk derfor også til dere.

Vi er her for å takke og for å hedre våre soldater. På vegne av regjeringen vil jeg takke hver enkelt av dere for den innsatsen dere har gjort. Den innsatsen betyr mye, for svært mange.

Gratulerer med dagen!

Til toppen