Melding til Stortinget om nordisk samarbeid

- Norden må søke etter felles løsninger på felles utfordringer. Samtidig er det viktig at det nordiske samarbeidet kan fortsette å skape merverdi. Det nordiske samarbeidet skal gi konkrete og målbare resultater for våre innbyggere, sier nordisk samarbeidsminister Elisabeth Aspaker.

- Norden må søke etter felles løsninger på felles utfordringer. Samtidig er det viktig at det nordiske samarbeidet kan fortsette å skape merverdi. Det nordiske samarbeidet skal gi konkrete og målbare resultater for våre innbyggere, sier nordisk samarbeidsminister Elisabeth Aspaker.

Nordisk ministerråd står overfor store endringsprosesser i 2014. De nordiske regjeringene har vedtatt et omfattende sett av reformer, basert på forslagene fra «Nytt Norden»-rapporten fra våren 2014. Målet for reformene er revitalisering av det nordiske samarbeidet slik at det forblir politisk relevant og nyttig for innbyggerne i Norden.

Grensehindre er et kjerneområde for Nordisk ministerråd. Det tidligere Grensehinderforumet er nå blitt et Grensehinderråd. Rådet, der også Nordisk råd er representert, skal bidra til å styrke koordineringen av grensehinderarbeidet. Målet er å fjerne 5-10 nordiske hindre per år.

Den norske regjeringen skal føre en europapolitikk som er fremoverlent og tydelig. Regjeringen ønsker derfor at koblingen mellom den nordiske og europeiske dimensjonen skal bli sterkere fremhevet. Regjeringen vil ta initiativ til en fornyet gjennomgang av hvilke områder det vil være nyttig å sette krefter inn på for å forsterke det nordiske samarbeidet i et europeisk perspektiv. Regjeringens mål er mer Norden i Europa.

Meldingen til Stortinget om bredden i arbeidet i Nordisk ministerråd utarbeides årlig og omfatter også samarbeidet utenfor Ministerrådet, som det viktige utenriks-, sikkerhets- og forsvarspolitiske samarbeidet.

Til toppen