Mer effektive regler om pågripelse i utlendingssaker

Dette innholdet er mer enn 6 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Fra 1. januar 2015 kan politiet holde på en utlending lenger enn i dag når pågripelse skjer etter utlendingsloven. Fristen for å fremstille utlendingen for domstolen for fengsling, utvides til den tredje dagen etter pågripelsen.

Fra 1. januar 2015 kan politiet holde på en utlending lenger enn i dag når pågripelse skjer etter utlendingsloven. Fristen for å fremstille utlendingen for domstolen for fengsling, utvides til den tredje dagen etter pågripelsen.

- Utvidelsen av fremstillingsfristen vil effektivisere politiets arbeid med uttransportering, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (FrP).

De aller fleste utlendingsrettslige pågripelser er kortvarige og skjer i forbindelse med uttransportering. I mange saker er det unødvendig ressurskrevende at politiet må gå til tingretten med begjæring om fengsling allerede dagen etter pågripelsen, som er fristen i dag.

Lovendringen innebærer at fremstillingsfristen utvides til den tredje dagen etter pågripelsen, som er den samme fristen som gjelder ved pågripelse etter straffeprosessloven. Lovforslaget ble fremsatt av Justis- og beredskapsdepartementet i juni 2014, og ble nylig vedtatt av Stortinget.  Det er også vedtatt at en pågrepet utlending skal få oppnevnt advokat så snart det er klart at vedkommende ikke vil bli løslatt eller fremstilt for fengsling innen utløpet av den andre dagen etter pågripelsen. Med en utvidet fremstillingsfrist er det riktig at det gis bistand fra advokat på et tidligere tidspunkt enn ved en eventuell fremstilling, slik regelen er i dag.

Forslaget gjennomfører ett av punktene i samarbeidsavtalen om utlendingsfeltet mellom regjeringspartiene, Kristelig Folkeparti og Venstre.