Mer humanitær innsats bør gå til utdanning

- I dagens situasjon med flere alvorlige humanitære kriser må innsatsen for FNs tusenårsmål og bekjempelse av fattigdom forsterkes. Verdenssamfunnet må med i arbeidet for å hindre at hele generasjoner i områder som rammes av krise og konflikt ikke får sin rett til utdanning oppfylt. Norge vil blant annet arbeide for at utdanning blir en integrert del av internasjonal humanitær innsats, sa statsminister Erna Solberg i FN i dag.

I møtet i FN i dag tok Solberg opp hvordan vi kan bidra til økt fokus og innsats for trygg skolegang generelt og for jenter spesielt.

- Mange væpnede aktører motarbeider også jenters skolegang. Et eksempel er Boko Haram i Nigeria. I slike tilfeller må nasjonale myndigheter involvere seg sterkt i å sikre jenters rett til utdanning gjennom trygg skolegang. Jenter er særlig utsatt for seksuell vold knyttet til skolegang, noe som gjør at de slutter på skolen.

Statsminister Erna Solberg leder, sammen med Rwandas President Paul Kagame, FNs generalsekretærs pådrivergruppe for tusenårsmålene. Solberg tok i den forbindelse før sommeren initiativ til en rapport om erfaringene med arbeidet for å oppnå FNs tusenårsmål, for å bidra til økt oppmerksomhet om behovet for akselerering av tusenårsmålsinnsatsen i sluttfasen fram mot 2016. Rapporten lansertes i pådrivergruppens møte under FNs generalforsamling i New York i dag.  

Rapporten inneholder bidrag fra 38 globale ledere, inkludert stats og regjeringssjefer, FN-ledere, ledere av andre internasjonale organisasjoner og ledere fra privat sektor og sivilt samfunn.

- Som leder av pådrivergruppen for FNs tusenårsmål er jeg svært glad for å kunne lansere en rapport som oppsummerer ulike globale lederes erfaringer fra innsatsen for å oppnå FNs tusenårsmål, sier statsminister Solberg.

Blant de andre bidragsyterne er FNs generalsekretær Ban Ki Moon, Bangladesh sin statsminister Sheikh Hasina, Nigerias president Goodluck Jonathan, Tysklands forbundskansler Angela Merkel, Storbritannias statsminister David Cameron, Malala Yousafzai og Verdensbankens leder Jim Yong Kim.

Til toppen