Midler til Eksportskole for norske osteprodusenter

Dette innholdet er mer enn 6 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Hanen har fått innvilget 430 000 kroner til prosjektet "Eksportskole for norske osteprodusenter" over sentrale bygdeutviklingsmidler.

Prosjektet skal utvikle og etablere et eksportprogram, og har som overordnet formål å gi faktabasert kunnskap om eksport og å sette i gang en prosess som skaper nysgjerrighet, positiv holdning og mot til å møte nye markeder.

Prosjektet består av fire deler: Det skal lages et hefte med informasjon om viktige forhold knyttet til eksport av landbruksprodukter, andres erfaringer med eksport av landbruksprodukter og møte med utenlandske markeder skal formidles, etablere kontakt med utenlandske virksomheter innen HORECA med tanke på eksport, og å bruke eksport som lærings- og utviklingsarena.