Migrasjon på dagsordenen i Italia

Av Thomas Strømme, Utenriksdepartementet

Statssekretær Vidar Brein-Karlsen diskuterte migrasjon, situasjonen i Middelhavet og vold mot kvinner på EUs uformelle justis- og innenriksministermøte i Italia.

Statssekretær Vidar Brein-Karlsen representerte Norge under EUs uformelle justis- og innenriksministermøte i Milano 8. juli 2014. Foto: Dag Egil Adamsen

Statssekretær Vidar Brein-Karlsen diskuterte migrasjon, situasjonen i Middelhavet og vold mot kvinner på EUs uformelle justis- og innenriksministermøte i Italia.

Statssekretær Vidar Brein-Karlsen i Justis- og beredskapsdepartementet deltok 8. juli på det uformelle møtet for EUs justis- og innenriksministere i Milano. Dette er det første såkalte uformelle ministermøtet under det italienske EU-formannskapet, som ble innledet 1. juli.

Regjeringen legger stor vekt på en nær dialog med EU. De uformelle ministermøtene er en viktig arena for dette. Blant temaene var migrasjon, situasjonen i Middelhavet, vold mot kvinner og sivil beredskap og samfunnssikkerhet.

Viktig at Norge er en del av diskusjonene
Statssekretær Brein-Karlsen understreket hvor viktig det er at Norge er del av diskusjonene på disse områdene. Kanskje mer enn noe annet er dette grenseoverskridende utfordringer, som berører Norge.

Saken fortsetter under bildet

Statssekretær Vidar Brein-Karlsen representerte Norge under EUs uformelle justis- og innenriksministermøte i Milano 8. juli 2014. Foto: Dag Egil Adamsen

Brein-Karlsen ga honnør til Italia for det ansvaret landet tar i møte med den dramatiske situasjonen man nå ser i Middelhavet. Foto: Dag Egil Adamsen


Vold mot kvinner er stort problem i mange europeiske land. Norge stiller gjennom EØS-finansieringsordningene 23 millioner euro til rådighet for prosjekter for å bekjempe dette og vold i hjemmet i syv EU-land.

Brein-Karlsen ga også honnør til Italia for det ansvaret landet tar i møte med den dramatiske situasjonen man nå ser i Middelhavet, der mennesker setter livet på spill for å nå Europa. Også Norge blir berørt, da svært mange av de asylsøkere som ankommer Norge, har kommet over Middelhavet via Italia. Han pekte også på at ikke bare de land hvor flyktningen kommer i land er utsatt for et sterkt migrasjonspress, men også de land som asylsøkerne til slutt reiser til, og søker opphold i.

Italia ønsker økt yttergrensesamarbeid
Italia er opptatt av økt samarbeid og ansvarsfordeling i arbeidet med å redde mennesker i nød og å kontrollere de europeiske yttergrensene. Italia ønsker bedre samarbeid mellom EUs grensekontrollbyrå FRONTEX, politisamarbeidsorganisasjonen Europol, og EUs støttekontor for asyl, og at øvrige EU-land involverer seg mer i dette arbeidet. Norge deltar i FRONTEX gjennom Schengen-avtalen.

Videre understreket Brein-Karlsen at den internasjonale innsatsen mot ulovlig immigrasjon og menneskehandel også må settes inn i de land migrantene og ofre for menneskehandel reiser fra, for å gjøre norsk og europeisk innsats mest effektiv. 

 
Til toppen