Miljøstatus i landbruket for 2013

Totalt ble det utbetalt ca. 4,88 milliarder kroner i ulike miljøtilskudd i 2013. I rapporten Miljøstatus i landbruket for 2013 viser Statens landbruksforvalting hvordan landbrukssektoren følger opp miljøhensyn og miljømål.

Totalt ble det utbetalt ca. 4,88 milliarder kroner i ulike miljøtilskudd i 2013. I rapporten Miljøstatus i landbruket for 2013 viser Statens landbruksforvalting (SLF) hvordan landbrukssektoren følger opp miljøhensyn og miljømål.

Rapporten viser blant annet at for store tilførsler av jord, næringsstoffer og plantevernmidler som følge av avrenning fra åker og eng gir dårligere økologisk tilstand i vann og vassdrag. Det settes derfor inn betydelige tiltak i jordbruket for å redusere denne negative påvirkningen.

Gårdsbruk med nypløyd åker.
Totalt ble det utbetalt ca. 4,88 milliarder kroner i ulike miljøtilskudd i 2013. (Foto: Torbjørn Tandberg)

 

Til toppen