Mindre avskoging i Brasil

Nye tall viser:

Ferske tall viser at avskogingen i Brasil gikk ned med 18 prosent fra 2013 til 2014. – Dette er gode nyheter for klimaet, sier klima- og miljøminister Tine Sundtoft.

I går offentliggjorde Brasils romforskningsinstitutt de foreløpige avskogingstallene for skogåret 2014 (august 2013-juli 2014). Tallene viser at avskogingen er redusert med 18 prosent sammenliknet med året før. Avskogingen i skogåret 2014 anslås å være 4848 kvadratkilometer. Dette er den nest laveste avskogingen noe år siden målingene startet på slutten av 80-tallet.  

-  Amazonas er verdens største regnskog og binder enorme mengder co2, så dette er en veldig god nyhet for klimasaken. Brasil har gjort en formidabel innsats for å få ned avskogingen, som har gått ned hvert år siden 2008 med unntak av i 2013. Jeg er glad for at den lille økningen vi så i fjor ikke fortsatte i år. Dette er svært nyttige erfaringer for andre regnskogland, sier klima- og miljøminister Tine Sundtoft.

Avskogingstallene som offentliggjøres hver høst er foreløpige tall. De endelige tallene for skogåret 2014 vil bekreftes våren 2015, men de siste årene har avviket mellom de foreløpige og endelige tallene vært små. Brasils uttalte mål er å redusere avskogingen med 80 prosent innen 2020, sammenliknet med gjennomsnittlig avskoging for årene 1996-2005. Dersom gårsdagens foreløpige tall blir bekreftet er reduksjonen så langt på 75 prosent.

Norges utbetaling til Amazonasfondet i 2014 vil fastsettes i nær framtid. Utbetalingen beregnes ut fra de bekreftede tallene for Brasils avskoging i skogåret 2013. Tallene for skogåret 2013 viste en liten oppgang på avskogingen sammenliknet med tidligere år. Årets foreløpige resultat er spesielt gledelig siden mange fryktet at avskogingen i Brasil ville stige videre oppover etter fjorårets økning.

Omlag en tredjedel av verdens gjenværende regnskoger befinner seg i Brasil.

Fakta om regnskogavtalen mellom Brasil og Norge:

  • Norges regnskogavtale med Brasil ble inngått i 2008 og er en av de viktigste avtalene i regjeringens klima- og skogsatsing.
  • Norges pengeløfte til Brasil er på totalt 6 milliarder NOK, avhengig av hvor gode resultater Brasil leverer hvert år.
  • Så langt har Norge utbetalt 4,55 milliarder kroner til Brasil gjennom Amazonasfondet, som betaling for Brasils reduserte klimagassutslipp fra avskoging. Norges årlige bidrag til Amazonasfondet bestemmes i slutten av kalenderåret, på bakgrunn av Brasils årlige avskogingstall året før.
  • Norges utbetaling til Amazonasfondet i 2014 vil fastsettes i nær framtid. Overføringen i 2014 vil være betaling for Brasils reduserte klimagassutslipp fra avskoging i skogåret 2013 (august 2012-juli 2013).
  • Norges klima- og skogsatsing (regnskogsatsingen) arbeider med tiltak for å redusere klimagassutslipp fra avskoging og skogforringelse i utviklingsland. Internasjonalt er slike tiltak kjent som REDD+. REDD+ har i senere år blitt en viktig del av de internasjonale forhandlingene under FNs klimakonvensjon (UNFCCC), og et av områdene med størst fremgang.

 

 

Til toppen