Mindre bruk av biobrensel og ved

Energibruken i 2013, utenom energi brukt som råstoff, utgjorde rundt 215 TWh. Dette er en nedgang på 1,7 prosent fra året før. Ifølge foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) gikk forbruket av biobrensel, oljeprodukter og strøm ned.

Energibruken i 2013, utenom energi brukt som råstoff, utgjorde rundt 215 TWh. Dette er en nedgang på 1,7 prosent fra året før. Ifølge foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) gikk forbruket av biobrensel, oljeprodukter og strøm ned. 

Forbruket av biobrensel gikk ned om lag 13 prosent fra 2012 til 2013. Dette skyldes blant annet nedleggelsene innenfor treforedling, som er den største forbrukeren av biobrensel i industrien. Treforedlingsnæringens forbruk av biobrensel gikk ned med 13 prosent. I tillegg gikk vedforbruket i husholdningene ned med hele 20 prosent fra året før, noe som kan ha sammenheng med at det var noe varmere i 2013 enn i 2012 og dermed lavere oppvarmingsbehov. Nedgangen i bruk av biobrensel i transport, på 3 prosent, har også en viss betydning.

Stabler med ved pakket i sekker for salg
Vedforbruket i husholdningene gikk ned med hele 20 prosent fra 2012 til 2013. (Foto: ©Espen Bratlie/Samfoto NB! avtale ut okt 2015)
Til toppen