Mindre hveteavlinger

Hveteavlingene på verdensbasis ser ut til å bli litt mindre enn fjorårets rekordavling. Kvaliteten på avlinger flere steder i Nord-Amerika og EU er også lavere enn vanlig. I Norge trues kvaliteten på kornet av regn.

Sesongens hveteavlinger i USA varierer i størrelse og kvalitet. De sørlige områdene har hatt langvarig tørke, som flere steder gikk over i nedbør rett før innhøstingen. Dette har ført til lave avlinger, og noen steder også dårlig kvalitet.

Lavt proteinnivå i EU
Hveteavlingene i EU har også vært preget av ugunstig vær, med mye nedbør. I Frankrike, som er EUs største hveteprodusent og eksportør, har hveteavlingen det laveste gjennomsnittlige proteinnivået på 13 år. Dette har ført til noe usikkerhet rundt hvor mye mathvete som blir tilgjengelig i det europeiske markedet. I Tyskland har om lag en tredjedel av hvetehøstingen blitt utsatt på grunn av regnet.  Kvaliteten på denne hveten er derfor ikke klar enda. Avlingene i Tyskland ser imidlertid ut til å bli store.

Store hveteavlinger i øst
Ifølge det amerikanske landbruksdepartementet USDA har avlingene i år økt spesielt mye i Russland, Kina og Ukraina. Russland og Ukraina har hatt høye avlinger av høsthvete, mens Kina rapporterer om høye avlinger av vårhvete. Kvaliteten på russisk hvete ser ut til å bli god, mens regn har redusert kvaliteten på ukrainsk hvete. USDA anslår at hveteeksporten fra Ukraina vil være lavere enn i fjor, men fremdeles holde seg godt over snittet for de siste fem årene.

Mye regn kan true kvalitet på norsk korn
I Norge har treskingen av kornet kommet i gang. Det har vært varierende forventninger til årets avling rundt omkring i landet, men mange steder ser det lovende ut. Tidlig våronn bidro til at innhøstingen startet tidlig i år, og i slutten av juli var noen allerede i gang.

I midten av august stoppet det imidlertid brått opp da det kom mye regn flere steder. Før regnet kom offentliggjorde markedsregulator Norske Felleskjøp årets prognoser, som viste en forventet avling på 1 099 000 tonn korn. Av dette regner en med at 178 000 tonn er mathvete, 92 000 tonn fôrhvete, og 550 000 tonn bygg. Dette er mer hvete og bygg enn snittet for de siste fem årene.

Snittet for de siste fem årene viser også at det har vært større andel fôrhvete enn årets prognose viser. Med mye regn er det imidlertid fare for lavere kvalitet på kornet enn først ventet.

Gylden hveteåker kalr til innhøsting.
Hveteavlingene på verdensbasis ser ut til å bli litt mindre enn fjorårets rekordavling. (Foto: ©Jørn Areklett Omre/Samfoto)
Til toppen