Ministermøte på Island

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug har deltatt på Nordisk ministerrådsmøte for fiskeri og havbruk, jordbruk, næringsmidler og skogbruk (MR – FJLS).

Tema for den politiske diskusjonen var "Globaliseringsinitiativet: Klimaendringenes påvirkning på bioøkonomien i Norden". Bioøkonomi handler om verdiskaping knyttet til produksjon eller foredling av bioressurser. Bioøkonomien tar mål av seg til å utnytte de biologiske ressursene vi rår over til det beste for miljø og samfunn. Norge er i en særstilling med store mengder biologiske ressurser både i havet og i landbruket, inkludert skog.

- I Norge har vi mye skog, og et slagord er "det som kan lages av olje kan også lages av tre", sa landbruks- og matminister Sylvi Listhaug. Hun sa videre at vi i Norge har stort fokus på å utvikle nye næringer med utgangspunkt i bioøkonomien.

Flere saker på agendaen
På det ordinære ministerrådsmøtet var det flere saker oppe til diskusjon og beslutning, blant annet:

  • Ny nordisk mat
  • De nye nordiske næringsstoffanbefalinger
  • Antibiotikaresistens
  • Bioøkonomi i nordisk samarbeid
  • Sluttrapport fra "Globaliseringsinitiativet: Klimaendringenes påvirkning på naturressurser i Norden"
  • Nordisk samarbeid om planteforedling
  • Nytt Norden – Moderninseringsrapport

Representantene for de nordiske landene gav også en kort orientering fra sine land, og dyrevelferd er et tema som opptar mange.

- Norge og Norden er blant de beste i verden på dyrevelferd, dyrehelse og plantehelse. Dette kan vi bruke som vårt konkurransefortrinn, sa Listhaug i sin orientering.

De nordiske ministerene samlet på Selfoss, Island
De nordiske ministerene samlet på Selfoss, Island. Fra venstre: Fiskeriminister Jacob Vestergaard fra Færøene, Departementschef i Ministeriet for Fangst, Jagt og Jordbruk, Jørgen Isk Olsen, Grønland, Næringsminister Fredrik Karlström, Åland, Fiskeriminister Elisabeth Aspaker, Norge, Minister for Fødevarer, Landbruk og fiskeri, Dan Jørgensen, Danmark, Minister for Fiskeri, Landbrug og Miljø, Sigurður Ingi Jóhansson, Island, Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug, Norge, Sandsbygdsminister Eskil Erlandsson, Sverige og Generalsekretær i Nordisk ministerråd, Dagfinn Høybråten. (Foto: Halldór Runólfsson, Department of Food, Agriculture and Rural Affairs, Island)
 
Fra møte i Nordisk Ministerrådsmøte på Island
Fra møte i Nordisk Ministerrådsmøte på Island (Foto: LMD)
 
Til toppen